Literarni večer


Urban  Rozika  Marija  Katja  Cvetka Pestiček   Majda

Matilda   Kristina  zaključek

V četrtek 18. februarja 2016 je literarna sekcija pripravila že 5. literarni večer z gosti iz domačega kraja in okolice. Delno je bil literarni večer posvečen tudi slovenskemu kulturnemu prazniku. Na literarnem večeru se je najprej  predstavil Urban Bauman, učenec 8. razreda OŠ z recitacijo Prešernovega Povodnega moža. V nadaljevanju pa so se predstavile članice mariborske literarne družbe in LIKUS-a s svojimi avtorskimi deli in sicer: ga. Rozika Močnik iz Maribora, ga. Marija Gašparič iz Sp. Ključarovci, ga. Katja Zadravc iz Sladkega vrha, ga. Cvetka Pestiček iz Slov. Bistrice, ga Majda Strnad iz Hoč, ga. Matilda Simonič iz Ptuja in ga. Kristina Berlič iz Pragerskega. Predstavljena nam je bila tako proza kot poezija. Za zaključek pa so pevci MePZ skupaj z vsemi prisotnimi in ob spremljavi harmonike  zapeli tudi nekaj pesmi.

Nace Kitek