O društvu


DPD “SVOBODA” Pragersko

 

Delavsko prosvetno društvo ”Svoboda” Pragersko ima staro tradicijo. Naši člani sodelujejo na vseh prireditvah v kraju, bližnji in daljni okolici, ter so s šolo in vrtcem nosilci kulturnega dogajanja v našem kraju. Društvo trenutno šteje nekaj čez 100 članov, katerih večina deluje v:

  • sekciji mešanega pevskega zbora
  • sekciji ljudskih pevcev
  • literarni sekciji
  • likovni sekciji

Delovanja naših sekcij je prepoznavno v sami lokalni skupnosti, na nivoju Občine Slovenska Bistrica, sodelujemo z raznimi društvi po Sloveniji in smo eni redkih kulturnih društev v slovenskem prostoru, ki redno vzdržuje stike z našimi zamejci na Avstrijskem Koroškem in Porabju na Madžarskem, kjer smo redni gostje na njihovi krajevni prireditvi.

 

Društvo ima v upravljanju kulturni dom za prirejanje kulturnih in drugih prireditev, občasno pa se lahko izvedejo tudi kino predstave.

 

  • Leta 1990 je naš član – slikar, član likovne sekcije Jože Dolenc, prejel Romihovo priznanje na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti.
  • Leta 2007 je svet KS Pragersko – Gaj za dolgoletno delo društvu DPD »Svoboda« Pragersko podelil najvišje priznanje ob krajevnem prazniku – PLAKETO KS Pragersko – Gaj.
  • Leta 2006 je naš član – pevec MePZ Albert Beranič ob svojem 80. letu prejel javno Romihovo priznanje na področju ljubiteljske kulture dejavnosti – zborovsko petje.
  • Leta 2008 je naš član – pevec MePZ in ljudskih pevcev Franc Butolen, v svojem 72. letu prejel javno Romihovo plaketo življenjsko delo na področju ljubiteljske kulture.
  • Leta 2010 je naš član – pevec MePZ in ljudskih pevcev Franc Vertnik, prejel javno Romihovo priznanje na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti.
  • Leta 2012 je naša članica – pevka MePZ in ljudskih pevcev Marija Cene prejela javno Romihovo priznanje na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti.

 

Romihova plaketa oziroma priznanja so najvišja priznanja, ki ga Zveza kulturnih društev občin Makole, Poljčane, Slovenska Bistrica podeljuje letno ob slovenskem kulturnem prazniku.

 

Nekaj naših tradicionalnih letnih prireditev:

– koncert ob obletnici Mešanega pevskega zbora z mednarodno udeležbo,

– koncert ob obletnici ljudskih pevcev z mednarodno udeležbo,

– organizacija lutkovnih predstav za naše najmlajše v zimskem času z obiskom dedka mraza,

– organizacija likovne kolonije, septembra ob krajevnem prazniku in razstava del

– organizacija festivala Forma viva Pragersko – septembra

– navezovanje stikov z našimi zamejci, na Avstrijskem koroškem (Slovensko prosvetnega društva Edinost v Štebnu – Globasnica Avstrijska koroška)

– druženje na različnih ustvarjalnih delavnica, izletih, piknikih, ostalih srečanjih, itd.