Sekcije


Znotraj društva DPD “Svoboda” Pragersko delujejo naslednje sekcije

 

Mešani pevski zbor

 

Ljudski pevci

 

Likovna sekcija

 

Literarna sekcija